(?)

Evaluatie

Geslaagd

Als eigenaressen van deze site kunnen wij met trots terugblikken op een geslaagde uitvoering van de opdracht. Wij zijn van mening dat wij het onderdeel ‘eigen invulling van de vorm van het werkstuk’ goed hebben ingevuld en daarmee zijn wij zeer tevreden.

Samenwerking

Doordat wij vriendinnen van elkaar zijn weten wij goed wat we aan elkaar hebben. Dit vergemakkelijkt de samenwerking natuurlijk. Inzet was zeker nodig, dit verwachtten wij van elkaar en we zijn het erover eens dat beiden van ons veel aan het werkstuk hebben gedaan. Van boeken zoeken tot informatie uitwisselen, door goed te regelen hebben wij weinig ongemakken in onze samenwerking hoeven doorstaan.

Leuk om te doen

Het maken van een site was voor ons beiden nieuw. Een tussenuur in de mediatheek bood ons de kans om deze site op te richten. Hier hebben wij veel plezier aan gehad. Ook vonden we het leuk om de lay-out en de foto’s uit te zoeken. Natuurlijk was het ook interessant om meer te weten over de plek waar je nu precies bent geweest tijdens de Griekenlandreis van enkele weken geleden. Toen wij daar namelijk waren zagen wij wel wat voor een groots gebouw het Parthenon is, maar over de architectonische verfijningen hadden we weinig nagedacht. Laat staan over de geschiedenis van het Parthenon.

Lastige punten

Helaas was niet in het hele proces van het maken van dit werkstuk sprake van rozengeur en maneschijn. Lastig was bijvoorbeeld dat er ontzettend veel soorten vermoedens en verschillende verhalen te vinden zijn. Op internet en in boeken verschillen ze vaak. Ook vonden wij het jammer dat de opdracht wel, maar het stencil met aanwijzingen niet op magister stond. Het is wellicht een idee om dit de volgende keer wel op magister te zetten.

Positief

Al met al kunnen wij zeker terugkijken op een goed gelukt werkstuk. Een goede samenwerking en interesse in het onderwerp hebben hiertoe sterk bijgedragen. Wij hopen dat u als bezoeker van deze site het lezen als prettig heeft ervaren.

Tessa Zuijderduijn en Lisa Kroon.